Kategoria: Z samochodem za pan brat

POJAZD SAMOCHODOWY

Pojazd samochodowy to pojazd wyposażony w silnik, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, z wyjątkiem motoroweru, pojazdu szynowego i ciągnika rolnicze­go. W ten sposób w kodeksie drogowym określa się większość pojazdów jeżdżących po drogach, przypisując im wspólną nazwę pojazdów samochodowych. W tej definicji mieszczą się samochody osobowe, ciężarówki i autobusy, a także motocykle. Definicja samochodów ciężarowych nie nastręcza trudności: są to samochody skonstruowane i zbudowane w celu przewozu ładunków. Nie mają one miejsc do przewozu pasażerów, mieszczą tylko obsługę , samochodu, zazwyczaj , dwie osoby.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!

SAMOCHODY OSOBOWE

Do przewozu ludzi służą samochody osobowe oraz autobusy. Zgodnie z przepi­sami kodeksu drogowego za samochód osobowy uważamy pojazd mający miejsce do przewozu najwięcej dziewięciu ludzi wraz z kie­rowcą; pojazd z większą liczbą miejsc nazywamy autobusem. Ogromna różnorodność rodzajów i typów samochodów osobo­wych jeżdżących po drogach świata powoduje, że rozważanie ich szczegółowej klasyfikacji jest niepotrzebne. Ogólnie możemy mó­wić o dwóch zasadniczych typach samochodów osobowych: kla­sycznym, przewidzianym do przewozu czterech lub pięciu osób, z osobnym miejscem na bagaż,(w bagażniku), oraz kombi, w którym duże pomieszczenie pasażerskie obejmuje także przestrzeń na bagaż; złożenie części siedzeń znacznie powiększa tę przestrzeń.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!

TYPY POŚREDNIE SAMOCHODÓW

Budowane są ponadto różnorodne typy pośrednie, na przykład: nie­wielkie furgony, z miejscami pasażerskimi niejednokrotnie składa­nymi w miarę potrzeby, samochody o charakterze sportowym, z zaledwie dwoma miejscami, a także samochody osobowe do ce­lów specjalnych: terenowe, kempingowe itp. Samochody osobowe zwyczajowo przyjęto dzielić na:   duże, najwygodniejsze, a jednocześnie najdroższe, o luksusowym wyposażeniu wnętrza i dobrych zazwyczaj właściwościach ruchowych i jezdnych, na przykład „Mercedes”, „Citroen MS” czy luksusowe typy samochodów amerykańskich?

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!

SAMOCHODY CIĘŻAROWE I AUTOBUSY

. Znaczna różnorodność kształtów i wy­miarów przestrzeni ładunkowej ciężarówek wynika z konieczno­ści przewozu najrozmaitszych ładunków (stałych, ciekłych, syp­kich itp.). Na konstrukcję samochodów ciężarowych zasadniczy wpływ ma jak najlepsze wykorzystanie tych pojazdów, ściśle zwią­zane z ekonomicznością przewozów. Stąd znaczny zakres nośności samochodów ciężarowych (od pół tony do kilkudziesięciu ton) i wytwarzanie pojazdów członowych (ciągniki z naczepami) oraz przyczep samochodowych, które w istotny sposób zwiększają ilość jednorazowo wiezionego ładunku. Stąd też wreszcie budowanie rozmaitych pojazdów specjalizowanych, przystosowanych do trans­portu specyficznych towarów (samochody samowyładowcze, cy­sterny, chłodnie i in.).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!

WIELE RODZAJÓW

Oprócz wymienionych typów pojazdów budowane są także tak zwane samochody specjalne. Są to pojazdy zaprojektowane wyłącznie w celu wykonywania przewidzianych dla nich prac, a nie do przewozu ładunków. Pojazdem specjalnym jest więc me­chaniczna zamiataczka ulic, dźwig samochodowy, pług przeciw- śnieżny itp. Autobusy również są budowane stosownie do celu, jakiemu mają służyć. Autobusy dalekobieżne muszą zapewnić pasażerom szybki i wygodny transport. Od autobusów miejskich nie wymaga się znacznej szybkości, za to muszą być one pojemne i tak skon­struowane, by. mogły sprawnie poruszać się w ruchu miejskim.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!