KOLEJNOŚĆ PRACY SILNIKA

Gdy wreszcie dwa rzędy cy­lindrów lub nawet tylko dwa cylindry ułożone są płasko, naprze­ciwko siebie, silnik nazywamy przeciwsobnym (silnik niektórych modeli samochodu Volkswagen”, silnik samochodu „Porsche” i inne).Wał korbowy wielocylindrowego silnika ma zawsze takie roz­mieszczenie korb, które zapewnia najbardziej równomierną pracę silnika i najlepsze wyrównoważenie wału. Na przykład w cztero- cylindrowym silniku rzędowym dwie skrajne korby skierowane są ku górze, dwie środkowe — ku dołowi .W silniku sześciocylindrowym korby muszą być rozmieszczo­ne nie naprzeciw siebie, lecz co jedną trzecią okręgu, to jest co 120° .

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)