ŁATWIEJSZE PARKOWANIE

Zdarza się często, że kierowca parkującego lub wyjeżdżające­go samochodu stuknie lekko w przedni zderzak naszego samocho­du. Nie miejmy do niego pretensji; przecież właśnie od tego są  zderzaki. Wraz z rozwojem motoryzacji tego typu zdarzenia będą miały miejsce coraz częściej, z powodu zwiększającego się tłoku na jezdniach i parkingach, i musimy je zaakceptować.Łatwiejsze jest parkowanie samochodu prostopadle lub pod pewnym kątem do linii jazdy. Parkowanie takie jest możliwe rów­nież na parkingach wytyczonych na chodnikach . Gdy parkujemy tyłem, najważniejsze jest odpowiednie ustawienie sa­mochodu przed rozpoczęciem cofania. Najwłaściwsze ustawienie w danej sytuacji parkowania wybrać można i w tym wypadku jedynie na podstawie własnego doświadczenia, zdobytego — mię­dzy innymi — na placu z wytyczonym miejscem parkingowym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)