NA JEDEN SUW

Na jeden suw pracy przypadają trzy suwy przygotowawcze, podczas których silnik nie tylko nie pracuje, ale sam pobiera ener­gię zgromadzoną w wirującym kole zamachowym. Silnik pracują- cy według takiego obiegu nazywamy silnikiem czterosuwowym. Zauważmy, że jeden suw odpowiada półobrotowi wału kor­bowego, przeto na cztery suwy tłoka przypadają dwa pełne obroty. Możemy więc powiedzieć, że na dwa obroty wału korbowego wy­pada jedno spalenie mieszanki w cylindrze.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)