OSADZONE SATELITY

Satelity osadzone są na osi umocowanej do znanego nam już koła talerzowego przekładni głównej . Gdy koło talerzo­we, napędzane od wału napędowego, zacznie się obracać, będą z nim wirowały także satelity;-Są° one jednak zazębione z kołami koronowymi, muszą *więc pociągnąć je za sobą i w ten sposób zaczną się obracać półosie. W sytuacji tej satelity pozostaną nie­ruchome w stosunku do kół koronowych, a więc mechanizm róż­nicowy nie będzie pracował. Zacznie on pełnić swą-funkcję, gdy jedno koło, na przykład jadące na zakręcie po łuku wewnętrznym, zwolni w stosunku do .koła drugiego (zewnętrznego).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)