PASY BEZPIECZEŃSTWA

Je­żeli stosujemy dwa lusterka zewnętrzne: lewe i prawe sta­rajmy się je umieścić symetrycznie, aby dawały jednakowe od­czucia wzrokowe. Jazda samochodem stwarza zawsze ryzyko wypadku — może się on wydarzyć nawet bez naszej winy. Podczas wszelkiego rodzaju zderzeń, a szczególnie czołowych., jadący w samochodzie odnoszą zazwyczaj ciężkie obrażenia ciała, które kończą się nie­kiedy śmiercią. Za najbardziej niebezpieczne uważa się miejsce obok kierowcy, a następnie samo miejsce kierowcy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)