PEDAŁ PRZYSPIESZENIA

Przełączanie rozpoczynamy natychmiast po wci­śnięciu pedału sprzęgła i jednoczesnym zwolnieniu pedału przy­spieszania. Zaraz po przełączeniu biegu na wyższy łączymy sil­nik z kołami, zwalniając pedał sprzęgła, a jednocześnie.ponownie naciskamy pedał,przyspieszania, aby dostosować obroty silnika do aktualnej prędkości jazdy na danym biegu. Pedał sprzęgła na­leży puszczać możliwie szybko, by skrócić czas sprzęgania silni­ka z mechanizmami układu napędowego. ,W żadnymwypadku nie można opierać stopy na pedale sprzęgła w czasie, gdy sprzę­gła nie używamy. Ciągły, lekki nacisk na ten pedał zmusza do ustawicznej pracy łożysko wyciskowe sprzęgła, co w chwili sil­niejszego nacisku może spowodować  ślizganie się sprzęgła i w rezultacie — jego spalenie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)