POŁĄCZENIE PRZEWODEM

Ciecz przepływająca przez rurki ze zbiornika gór jest ochładzana, gdyż oddaje ciepło strumieniowi powietrza.Widzimy więc, że w obydwóch rodzajach chłodzenia, powie­trzem i cieczą, ciepło odprowadzane jest do otaczającego po­wietrza, tyle że w drugim wypadku za pośrednictwem cieczy. Połączenie przewodem dolnego zbiornika chłodnicy z płasz­czem cieczowym kadłuba silnika oraz innym przewodem górnego zbiornika chłodnicy z płaszczem głowicy zamyka obieg cieczy w układzie chłodzenia. Krążenie cieczy w układzie wymusza pom­pa wodna typu odśrodkowego, wbudowana w dolny przewód, łą­czący chłodnicę z kadłubem silnika.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)