PRZEŁOŻENIE ZMIENNE

Toteż gdy będziemy włączać bieg pierwszy lub wstecz­ny, zdarzy się nam niekiedy usłyszeć zgrzytanie. Wiele jest układów konstrukcyjnych skrzyń biegów. Zależą one przede wszystkim od rozmieszczenia zespołów w samocho­dzie. Jednak ich działanie z reguły oparte jest na współpracy prze­kładni zębatych, w których zastosowano synchronizatory. To wła­śnie działanie synchronizatorów jest przyczyną oporu wyczuwa­nego na dźwigni zmiany biegów tuż przed włączeniem biegu. Poza skrzyniami biegów, w których przełożeń dokonuje kie* rowca, istnieją także automatyczne skrzynie biegów. Przełożenia zmieniane są w nich samoczynnie, w zależności od prędkości jazdy i obciążenia silnika.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)