SAMOCHODY CIĘŻAROWE I AUTOBUSY

. Znaczna różnorodność kształtów i wy­miarów przestrzeni ładunkowej ciężarówek wynika z konieczno­ści przewozu najrozmaitszych ładunków (stałych, ciekłych, syp­kich itp.). Na konstrukcję samochodów ciężarowych zasadniczy wpływ ma jak najlepsze wykorzystanie tych pojazdów, ściśle zwią­zane z ekonomicznością przewozów. Stąd znaczny zakres nośności samochodów ciężarowych (od pół tony do kilkudziesięciu ton) i wytwarzanie pojazdów członowych (ciągniki z naczepami) oraz przyczep samochodowych, które w istotny sposób zwiększają ilość jednorazowo wiezionego ładunku. Stąd też wreszcie budowanie rozmaitych pojazdów specjalizowanych, przystosowanych do trans­portu specyficznych towarów (samochody samowyładowcze, cy­sterny, chłodnie i in.).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)