SAMOCHODY OSOBOWE

Do przewozu ludzi służą samochody osobowe oraz autobusy. Zgodnie z przepi­sami kodeksu drogowego za samochód osobowy uważamy pojazd mający miejsce do przewozu najwięcej dziewięciu ludzi wraz z kie­rowcą; pojazd z większą liczbą miejsc nazywamy autobusem. Ogromna różnorodność rodzajów i typów samochodów osobo­wych jeżdżących po drogach świata powoduje, że rozważanie ich szczegółowej klasyfikacji jest niepotrzebne. Ogólnie możemy mó­wić o dwóch zasadniczych typach samochodów osobowych: kla­sycznym, przewidzianym do przewozu czterech lub pięciu osób, z osobnym miejscem na bagaż,(w bagażniku), oraz kombi, w którym duże pomieszczenie pasażerskie obejmuje także przestrzeń na bagaż; złożenie części siedzeń znacznie powiększa tę przestrzeń.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)