SPRZĘGAMY SILNIK Z KOŁAMI

Poniżej pokrótce omówimy wszystkie te zespoły. Musimy przy tym pamiętać,- że nie zawsze stanowią one oddzielne .elementy, gdyż mogą być scalone w jednej obudowie? tworzą one wówczas zwarty zespół napędowy,- umieszczony bądź z przodu, bądź też z tyłu pojazdu. W takim wypadku wał napędowy jest niepotrzeb­ny, a zespół napędowy napędza przednie lub tylne koła samocho­du, zależnie od układu konstrukcyjnego całego pojazdu.Ruszając samochodem, łączymy obracający się z pewną pręd­kością obrotową wał korbowy, silnika z nieruchomymi kołami. Po­trzebne jest więc urządzenie, które płynnie sprzęgnie silnik z ko­łami, po rozpędzeniu ich do prędkości wirowania wału korbowego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)