SPRZĘGŁA KOŁOWE

Zazwyczaj sprzęgła kłowe są dodatkowo wyposażone w urzą­dzenia umożliwiające bezzgrzytowe sprzęganie kół zębatych z wał­kiem. Sprzęgła takie nazywamy wówczas synchronizatorami. A więc synchronizatory spełniają dwojaką rolę: pośredniczą w sprzęganiu z wałkiem przyległych do nich kół zębatych i sprawia­ją, że jest ono bezgłośne. W synchronizowanej skrzyni biegów włączenie biegu polega więc na sprzęgnięciu odpowiedniego koła zębatego z wałkiem głównym; pozostałe koła, zazębione parami, obracają się swo­bodnie. Wyjątek stanowi tu włączenie biegu pierwszego i wstecz­nego, które w większości samochodów polega na przesunięciu koła zębatego (o zębach prostych) i zazębieniu go z kołem współ­pracującym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)