Transport podstawą rozwoju

Gospodarka każdego kraju rozwija się wielotorowo. Wpływ na rozwój ma wiele czynników, wiele elementów powiązanych mniej lub bardziej integralnie z życiem gospodarczym kraju. Niewątpliwie jednym z najważniejszych elementów, który ma bardzo duży i istotny wpływ na stopień rozwoju gospodarki kraju jest transport. Motoryzacja i jej intensywny rozwój sprawiły, że przewożenie towarów drogami jest w chwili obecnej najważniejszą gałęzią transportu. Przewyższa zdecydowanie transport wodny, a nawet kolejowy, choć wydawać by się mogło, że ten ostatni ma większy potencjał i możliwości przewozowe. Niedoinwestowanie kolei i słabe rozpropagowanie tego środka transportu sprawia, że transport samochodowy cieszy się największym powodzeniem. Jest też uniwersalny, bo pozwala dowieźć każdy towar w każde miejsce, czego z pewnością o kolei nie można powiedzieć. Jest on jakby miernikiem poziomu gospodarczego, niezawodnie sygnalizującym wszystkie trendy w gospodarce. Zarówno te dodatnie, jak i te o negatywnym zabarwieniu.

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)