UKŁADY KIEROWNICZE

Układy kierownicze większości samochodów są tak zbudo­wane, że koła mają tendencję do samoczynnego powracania do kierunku jazdy na wprost. Po zakręceniu można’ by więc na chwilę puścić koło kierownicy, a ono samo wróciłoby do pozycji wyjściowej. Taka technika jazdy nie jest jednak polecana, nie pozwala ona bowiem na płynne odwracanie kół. Stwarza także niebezpieczeństwo zwrócenia ich w stronę przeciwną, jeżeli koło kierownicy nie zostanie zatrzymane w porę.Podczas skręcania tylne koła samochodu nie toczą się śla­dami kół przednich,’lecz biegną bliżej środka łuku . Z te­go powodu podczas skręcania musimy zachować dostateczną od­ległość od omijanych przedmiotów, „ aby nie najechać na nie ty­łem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)