UŻYWANIE KIERUNKOWSKAZÓW

Podczas-wykonywania tego ćwiczenia spró­bujmy puścić koło kierownicy, aby koła mogły samoczynnie po­wrócić do jazdy na wprost, sami wówczas ocenimy wady takie­go stylu kierowania.Kierunkowskazy mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo i płynność ruchu. Od :.ich prawidłowego używania zależy nie tyl­ko porządek ruchu na, drodze,, ale i bezpieczeństwo pojazdów •i pieszych. Zapamiętajmy .podstawową zasadę: kierunkowskaz służy do ostrzeżenia innych użytkowników drogi o naszym zamiarze zmia­ny kierunku jazdy. Wynika z tego, że po wykonaniu tego ma­newru kierunkowskaz powinien zostać niezwłocznie wyłączony, aby nikogo nie wprowadził w błąd. Kierunkowskazy są więc naj­ważniejszymi środkami łączności z innymi użytkownikami dróg.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)