W WIELU SAMOCHODACH

We .współczesnych samochodach osobowych z reguły stosuje się dwie pompy hamulcowe, które umieszczone są w jednej obu­dowie i tak połączone z pedałem hamulca, że obydwie uruchamia­ne są jednocześnie. Cylindry, rozpierające dwóch kół samochodu połączone są z jedną pompą, a pozostałych dwóch — z drugą pom­pą, có sprawia, że układ hamulcowy składa się z .dwóch niezależ­nych obwodów: jeśli jeden z nich, jest .uszkodzony, to drugi pozo­staje w pełni sprawny i umożliwia zahamowaniei, pojazdu. Takie dwuobwodowe układy hamulcowe spotkamy w samochodach: „Polski FIAT 126p”, „Polski FIAT 125p, „Polonez” i w wielu innych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)