WYKONYWANIE MANEWRU

Nale­ży przy tym uważać, aby nie stanąć zbyt blisko przodu samochodu stojącego za nami, gdyż w ten sposób utrudnimy jego kierowcy wyjazd. Jeżeli samochody, pomiędzy które mamy zamiar wjechać, sto­ją w niewielkiej od siebie odległości, czeka nas o wiele trudniej­sze zadanie. Postąpimy wtedy następująco: zatrzymamy się równo­legle do samochodu stojącego przed miejscem naszego’ zamierzo­nego postoju, w odstępie od niego około 50 cm  . Po czym rozpoczniemy cofanie, skręcając koła możliwie silnie w prawo, wskutek czego samochód zacznie wjeżdżać w lukę .

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)