ZASADA BUDOWY SILNIKA

Paliwem tym może być benzyna, gaz ziemny, świetlny lub inny, a wreszcie olej napędo­wy. Rozpylone i zmieszane z powietrzem paliwo zostaje w silniku odparowane i sprężone, a potem zapalone i,rozprężone. Mieszanka par paliwa z powietrzem spala się szybko, ogrzewa się więc silnie i zwiększa ciśnienie, które wykorzystujemy do poruszania tłoków w cylindrach. Ruch; tłoków zostaje przeniesiony na wał silnika i przez mechanizmy układu napędowego — na koła samochodu.Zapoznajmy się z budową najprostszego czterosuwowego sil­nika spalinowego .Główną nieruchomą częścią silnika jest cylinder w kształcie rury o średnicy kilku do kilkunastu centymetrów, zamknięty z je­dnego końca (zazwyczaj od góry) denkiem, czyli głowicą cylindra.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących dziedziny jaka jest motoryzacja. Blog stworzyłem aby dzielić się z wami ciekawymi informacjami dotyczącymi samochodów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)